วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ระบบอุตสาหกรรม


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

เครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ระบบอุตสาหกรรม 

description(รายละเอียด) : ขายเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม 


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ระบบอุตสาหกรรม 

เครื่องกรองน้ำ RO 3Q, 6Q, 12Q, 18Q, 24Q, 36Q, 48Q


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 3,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 3Q

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-3Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 3,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-3Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 60 x 35 x 110 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 1/2"
- ชุด PUMP "Dosg" รุ่น VCP2-110 หรือเทียบเท่า
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 1/2" 220V รุ่นDFD 15
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ PVC 1/2"
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบดีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4x21"
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x21" จำนวน 1 ท่อน

เครื่องกรองน้ำ RO 3Q
 
เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตร/วัน http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q (เครื่องรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน )

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-6Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้วันละ 6,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-6Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 50 x 50 x 130 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP "Dosag" รุ่น VCP2-110 หรือเทียบเท่า
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V รุ่นDFD 15
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบรีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4040" จำนวน 1 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 1 ท่อน

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q
 
เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตร/วัน
http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-12Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 12,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-12Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 65 x 55 x 130 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP High Pressure Dosag รุ่น VCP2-150
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V รุ่น DFD 20
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบดีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4x40" จำนวน 2 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 2 ท่อน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
 
เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตร/วัน

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 24,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 24Q

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-24Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 24,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-24Q
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP High Pressure
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบรีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4x40" จำนวน 4 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 4 ท่อน

 เครื่องกรองน้ำ RO 24Q

เครื่องกรองน้ำ RO 24,000 ลิตร/วัน


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-Industrial-Setup.php

keyword : ครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  

เครื่องกรองน้ำ RO 3Q, เครื่องกรองน้ำ RO 6Q, เครื่องกรองน้ำ RO 12Q,  


เครื่องกรองน้ำ RO 18Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 24Q


email : nitit3@gmail.com

name : nitit sajjapradit    นิธิศ สัจจะประดิษฐ์


086-362-9736 หรือ 086-536-9632


รายละเอียดการส่งสินค้า / นัดรับสินค้า :

สนใจชมสินค้าได้ที่ เลขที่ 228

(ปากซอย นนทบุรี 50)

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000


http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php
แผนที่การเดินทาง 

http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php


Keyword :
ครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม, 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 3Q, 

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q, เครื่องกรองน้ำ RO 12Q,  

เครื่องกรองน้ำ RO 18Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 24Qโทร 086-536-9632 

โทร 086-362-9736 นิธิศ
 
Line id: jost-nitit


nitit_jost@hotmail.com


----------------

////////////////////////////////////////////////////////


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php


เครื่องกรองน้ำ RO3Q ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 3Q 

เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตรต่อวัน 


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

ขายเครื่องกรองน้ำ RO3Q 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 3Q เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตรต่อวันเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 3,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 3Q

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-3Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 3,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-3Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 60 x 35 x 110 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 1/2"
- ชุด PUMP "Dosg" รุ่น VCP2-110 หรือเทียบเท่า
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 1/2" 220V รุ่นDFD 15
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ PVC 1/2"
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบดีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4x21"
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x21" จำนวน 1 ท่อน

**มีงานแนะนำได้ครับ ถ้าได้งานแบ่งค่านายหน้าให้ สามารถไปติดตั้งให้ได้ทั่วประเทศ

 http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

เครื่องกรองน้ำรุ่นอื่นๆ

1. เครื่องกรองน้ำ RO 3,000GPD  กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน

2. เครื่องกรองน้ำ RO 6,000GPD  กำลังการผลิต 6,000 ลิตร / วัน

3. เครื่องกรองน้ำ RO 12,000GPD  กำลังการผลิต 12,000 ลิตร / วัน

4. เครื่องกรองน้ำ RO 18,000GPD  กำลังการผลิต 18,000 ลิตร / วัน

5. เครื่องกรองน้ำ RO 24,000GPD  กำลังการผลิต 24,000 ลิตร / วัน

6. เครื่องกรองน้ำ RO 36,000GPD  กำลังการผลิต 36,000 ลิตร / วัน

บริการของเรา

1. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไป

และ บริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

2. ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อ และบริการเปลี่ยนไส้กรอง, สารกรอง

3. ติดตั้งปั้มน้ำภายในบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่างๆ

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-3Q.php

keyword : ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 3Q, เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 3Q, เครื่องกรองน้ำ RO 6Q, 


เครื่องกรองน้ำ RO 12Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 18Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 24Q


email : nitit3@gmail.com

name : nitit sajjapradit    นิธิศ สัจจะประดิษฐ์


086-362-9736 หรือ 086-536-9632 


รายละเอียดการส่งสินค้า / นัดรับสินค้า :

สนใจชมสินค้าได้ที่ เลขที่ 228

(ปากซอย นนทบุรี 50)

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php

แผนที่การเดินทาง 


http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php


Keyword :
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 3Q, เครื่องกรองน้ำ RO 3,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 3Q, เครื่องกรองน้ำ RO 6Q, 


เครื่องกรองน้ำ RO 12Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 18Q,  เครื่องกรองน้ำ RO 24Qโทร 086-536-9632 

โทร 086-362-9736 นิธิศ
 
Line id: jost-nitit


nitit_jost@hotmail.com

 
////////////////////////////////////////////////////////

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php


เครื่องกรองน้ำ RO6Q ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 6Q 


เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน 


ขายเครื่องกรองน้ำ RO6Q 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 6Q เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php 

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q (เครื่องรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน )

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-6Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้วันละ 6,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพ
และได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรอง
ยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ
และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ
สะดวกต่อการใช้งาน ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน
สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-6Q 

- FRAME STAINLESS ขนาด 50 x 50 x 130 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP "Dosag" รุ่น VCP2-110 หรือเทียบเท่า
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V รุ่นDFD 15
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบรีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4040" จำนวน 1 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 1 ท่อน
keyword : ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 6Q, เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 6Q

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 6Q (เครื่องรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน )

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-6Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้วันละ 6,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-6Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 50 x 50 x 130 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP "Dosag" รุ่น VCP2-110 หรือเทียบเท่า
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V รุ่นDFD 15
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบรีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4040" จำนวน 1 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 1 ท่อน

เครื่องกรองน้ำรุ่นอื่นๆ

1. เครื่องกรองน้ำ RO 3Q 3,000GPD  กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน

2. เครื่องกรองน้ำ RO 6Q 6,000GPD  กำลังการผลิต 6,000 ลิตร / วัน

3. เครื่องกรองน้ำ RO 12Q 12,000GPD  กำลังการผลิต 12,000 ลิตร / วัน

4. เครื่องกรองน้ำ RO 18Q 18,000GPD  กำลังการผลิต 18,000 ลิตร / วัน

5. เครื่องกรองน้ำ RO 24Q 24,000GPD  กำลังการผลิต 24,000 ลิตร / วัน

6. เครื่องกรองน้ำ RO 36Q 36,000GPD  กำลังการผลิต 36,000 ลิตร / วัน

บริการของเรา

1. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ทั้งลูกค้าทั่วไป และ บริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

2. ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อ และบริการเปลี่ยนไส้กรอง, สารกรอง

3. ติดตั้งปั้มน้ำภายในบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่างๆ

เครื่องกรองน้ำ ของเราทุกรุ่นมีคุณภาพ ใหม่สั่งตรงจากโรงงาน

เครื่องกรองน้ำ ราคาย่อมเยาว์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป และ หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ

เครื่องกรองน้ำRO เครื่องกรองน้ำUV เครื่องกรองน้ำUF  

เครื่องกรองน้ำแร่ เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 
 
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-6Q.php

email : nitit3@gmail.com

name : nitit sajjapradit    นิธิศ สัจจะประดิษฐ์


086-362-9736 หรือ 086-536-9632 


รายละเอียดการส่งสินค้า / นัดรับสินค้า :

สนใจชมสินค้าได้ที่ เลขที่ 228

(ปากซอย นนทบุรี 50)

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php

แผนที่การเดินทาง 


http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php


Keyword :
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 6Q, เครื่องกรองน้ำ RO 6,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 6Q


โทร 086-536-9632 

โทร 086-362-9736 นิธิศ
 
Line id: jost-nitit


nitit_jost@hotmail.com


////////////////////////////////////////////////////////

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

เครื่องกรองน้ำ RO12Q ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 12Q 

เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตรต่อวัน 


http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php


ขายเครื่องกรองน้ำ RO 12Q ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 12Q 

เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตรต่อวัน เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำ RO 12Q

เครื่องกรองน้ำระบบ รีเวอร์ส ออสโมซีส รุ่น RO-12Q สำหรับอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาดกลาง ผลิตน้ำได้ถึงวันละ 12,000 ลิตร / วัน ด้วยเทคโนยีการกรองน้ำที่ใช้ไส้กรองคุณภาพและได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม นอกเหนือจากนั้น ระบบการกรองยังประกอบด้วย ระบบปั๊มแรงดันสูงและอุปกรณ์ควบคุม และตรวจวัดการทำงานของระบบ และมีระบบ Flushing ล้างทำความสะอาดไส้กรอง พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของระบบ สะดวกต่อการใช้งาน
ใช้ไส้กรอง RO ที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลายต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์ ไร้เชื้อโรค

ชุดอุปกรณ์ในตัวเครื่องกรองน้ำ RO-12Q
- FRAME STAINLESS ขนาด 65 x 55 x 130 cm
- ชุดกรอง PP 20" ท่อน้ำเข้าออกขนาด 3/4"
- ชุด PUMP High Pressure Dosag รุ่น VCP2-150
- ชุด SOLENOID VALVE ขนาด 3/4" 220V รุ่น DFD 20
- ชุดวัดแรงดัน
- ชุดวัดอัตราการไหลของน้ำ
- ระบบท่อ UPVC
- ระบบตู้คอนโทรล ควบคุมด้วยระบบดีเลย์
- RO MEMBRANE ขนาด 4x40" จำนวน 2 ท่อน
- VESSEL STAINLESS ขนาด 4x40" จำนวน 2 ท่อน

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php
ตัวอย่างผลงานติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ RO 12Q
- ระบบผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
- เครื่องล้างถ้วยอัตโนมัติ
- ระบบฆ่าเชื้อด้วยยูวี 30 วัตต์
- ระบบดักจับเชื้อไวรัส แบคทีเรียด้วยเซรามิค
- ถังน้ำดี 2000 ลิตร
- ถังน้ำดิบ 3000 ลิตร
- ถังกรองไฟเบอร์ ประกอบด้วย คาร์บอน เรซิ่น แมงกานีส+แอนทราไซส์
- ปั้ม 1แรง2ตัว


**มีงานแนะนำได้ครับ ถ้าได้งานแบ่งค่านายหน้าให้ 

สามารถไปติดตั้งให้ได้ทั่วประเทศ

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

http://www.goodswater.com/water-filter-RO-12Q.php

เครื่องกรองน้ำรุ่นอื่นๆ

1. เครื่องกรองน้ำ RO 3,000GPD  กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน
2. เครื่องกรองน้ำ RO 6,000GPD  กำลังการผลิต 6,000 ลิตร / วัน
3. เครื่องกรองน้ำ RO 12,000GPD  กำลังการผลิต 12,000 ลิตร / วัน
4. เครื่องกรองน้ำ RO 18,000GPD  กำลังการผลิต 18,000 ลิตร / วัน
5. เครื่องกรองน้ำ RO 24,000GPD  กำลังการผลิต 24,000 ลิตร / วัน
6. เครื่องกรองน้ำ RO 36,000GPD  กำลังการผลิต 36,000 ลิตร / วัน

บริการของเรา

1. ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไป

และ บริษัทห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

2. ซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อ และบริการเปลี่ยนไส้กรอง, สารกรอง

3. ติดตั้งปั้มน้ำภายในบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่างๆ

keyword : ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 12Q, เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 12Q


email : nitit3@gmail.com

name : nitit sajjapradit    นิธิศ สัจจะประดิษฐ์


086-362-9736 หรือ 086-536-9632


รายละเอียดการส่งสินค้า / นัดรับสินค้า :

สนใจชมสินค้าได้ที่ เลขที่ 228

(ปากซอย นนทบุรี 50)

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php

แผนที่การเดินทาง 


http://www.goodswater.com/water-filter-contact.php

keyword : ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO 12Q, เครื่องกรองน้ำ RO 12,000 ลิตรต่อวัน , 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO อุตสาหกรรม,  เครื่องกรองน้ำ RO 12Q


โทร 086-536-9632 

โทร 086-362-9736 นิธิศ
 
Line id: jost-nitit


nitit_jost@hotmail.com
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น